KAZDAĞLARI III. ULUSAL SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ

KAZDAĞLARI III. ULUSAL SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ Değerli İlgililer, Üniversitemizin öncülüğünde düzenlenen Kazdağları III. Ulusal Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2012 tarihleri arasında Edremit, Güre’de Adrina Otel’de yapılmıştır. İlk 2 günü sunulan tebliğlere ayrılan sempozyumun üçüncü gününde Kazdağlarında arazi çalışması yapılmıştır. Sempozyum süresince Biyoloji, Coğrafya, Doğa Koruma, Turizm, Zeytincilik, Ormancılık, Jeotermal, Kültürel Değerler, Edebiyat ve Tarih isimli oturumlarda 71 tebliğ sözlü olarak sunulmuş, 27 poster sunum da sempozyum boyunca sergilenmiştir. Sempozyumda sunulan bildirilerin tamamı Kazdağları, Edremit ve Biga Yarımadası ile ilgili olup, bu alanlarla ilgili olmayan bildiriler sempozyuma kabul edilmemiştir. Sempozyuma 18 yerli ve 2 yabancı olmak üzere 20 farklı üniversiteden 150’den fazla bilim insanı katılmıştır. Sözlü ve poster sunumlar, Kazdağları ve Edremit yöresinin zengin doğal ve kültürel kaynak değerlerini yansıtır çeşitlilik ve zenginlikte olmuştur. Sunulan bildiriler ve posterleri içeren ve sempozyumdan önce basılan 629 sayfalık Kazdağları III. Ulusal Sempozyumu Bildirileri kitabı bir başvuru kaynağı özelliği taşımaktadır. Sempozyuma dünyaca ünlü 2 bilim adamı katılarak Kazdağları için de önemli olan konularda dünyadaki gelişmeleri ve bunların Kazdağları ve Edremit Körfezine olası etkileri üzerinde durmuşlardır. Kanada’nın Manitoba Eyaleti, Doğal Kaynaklar Enstitüsünde uzun yıllar enstitü müdürlüğü yapan ve şimdi de aynı enstitüde Seçkin (Distinguished) profesör olarak çalışan Fikret BERKES ‘Hem Doğa Koruma Hem de İnsan’ adını taşıyan konuşmasında korunan alanların yönetiminde geleneksel ekolojik bilgi birikiminin önemi üzerinde durarak, “yerel halka rağmen doğa korumanın dünyanın değişik alanlarında denendiğini ama hepsinde başarısız olunduğunu; bu nedenle korunan alan yönetiminde yerel halkın istek ve ihtiyaçlarına mutlaka önem vermenin ve yöre halkı ile güçlü bir diyalog geliştirmenin zorunlu olduğunu” belirtmiştir. Prof. Dr. Tuna EKİM ise ‘Anadolu’nun Fitocoğrafyası ve Kazdağları’ adını taşıyan konuşmasında Anadolu’da biyolojik çeşitliliğin yüksek olmasının nedenlerini ve bunun Kazdağlarına yansıması üzerinde durmuştur. “Kazdağı’nın biyolojik çeşitliliğini belirlemeye yönelik çalışmaların 1883 yılında başladığını ve Kazdağlarının çok sayıda endemik türe ev sahipliği yaptığını” belirten Ekim, “Kazdağlarının barındırdığı endemik türlerin oldukça dar yayılışlara sahip çok özel bitkiler olduğunu ve Kazdağlarının endemizm açısında Türkiye’de bu özelliklere sahip nadir dağlar arasında sayılabileceğini” de dile getirdi. Sempozyum sırasında bizlerden maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen çok sayıdaki kurum ve kuruluşa teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz. Bu sempozyuma katılan ve Kazdağları konusunda çalışan 200’den fazla bilim adamı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yerel halk, kamu ve özel sektör temsilcileri bilimi ipotek altına almaya çalışanlara en güzel cevabı vermiştir. Son olarak Kongre boyunca maddi manevi desteklerini esirgemeyen ve açılış törenimize katılan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahir Alkan’a, Edremit Kaymakamı Osman TUNÇ’a, Güre Belediye Başkanı Kamil SAKA’ya, maddi desteklerini esirgemeyen Edremit Kaymakamlığı’na, YDS Academy İngilizce Dil Okullarına, Kale Extrakt’a, Adrina Otel’e, Lalesan firmasına, ve açılışa çiçek gönderen Edremit Sanayi Odası, Güre Belediyesi, Kale Extract, ve Edremit Belediye Başkanına teşekkür ediyoruz.

Sempozyum Düzenleme Kurulu.

http://www.gmka.org.tr/uploads/downloads/dosya/diger/Kazda%C4%9Flar%C4%B1%20III.%20Ulusal%20Sempozyumu%20Sonu%C3%A7%20Bildirgesi.pdf